top of page

Om Able Humans

"Mennesker som får en mulighet til å bruke sine evner."

Vi i Able Humans skal være med å skape muligheter for at folk skal få bruke kroppen sin, bruke hodet sitt og bruke sine sosiale evner som de best kan ut ifra hver enkelts ståsted. Å få lov til å bruke sine evner er ikke bare en menneskerett, men også nødvendig for at vi skal trives og ha det bra i livene våre.

Jogge

"Vi ønsker å skape noe nyttig i folks daglige liv. Noe som øker deres generelle velvære."

Er det mulig for oss å hjelpe mennesker til å ta bedre vare på deres fysiske helse, så vel som deres psykiske helse? Kan vi på noen måte styrke folks tilknytning til en gruppe; på arbeidsplassen, innenfor deres familie eller blant venner?

Hovedmålet til Able Humans er å utforske og hjelpe mennekser med å se hvilke positive handler folk kan utføre for seg selv og andre. Able Humans vil jobbe for at folk flest, kommunene folk bor, arbeidsplassene folk jobber på og familiene folk bor i kan hjelpe seg selv mot en bedre generell trivsel, bedre tilknytning til hverandre og styrking sin egen fysiske og psykiske helse. Dette er den røde tråden i alt vi gjør i Able Humans.

Teamet

Able Humas-teamet består av helsepersonell, webutviklere, fotografer og samfunnsvitere, og vi er fra 23 til 78 år. Felles for alle våre prosjekter er at de skal være tilgjengelig der folk bor, og det vi gjør skal føre til en generell økning av "leve-glede". På engelsk kalles "leve-glede" for "wellbeing". Det betyr at mennesker er sosial tilknyttet hverandre, at de har det bra fysisk og psykisk, og at mennesker opplever tilværelsen som tilfredsstillende.

Vi holder blant annet på med å lage en digital gruppetrening for senior for å øke fysisk funksjonsnivå og bedre sosialitet for å forebygge ensomhet og nedstemhet, samt øke digital trygghet for de som er over pensjonsalder.

Vi håper du vil være med på noen av prosjektene våre. Du er hjertelig velkommen!

bottom of page